Spring til indhold

Danmarks ambassade i Bukarest søger praktikant

Med start i perioden omkring 1. september søger vi en ny praktikant på den danske ambassade i Bukarest. Praktikperioden varer til omkring slutningen af januar det følgende år.

Ambassaden i Bukarest er en mindre ambassade, og der vil derfor være rig mulighed for at blive bekendt med de mange facetter af en ambassades virke og en alsidig arbejdsdag. Ambassaden dækker både Rumænien og Moldova.
Der vil under praktikopholdet være mulighed for at opbygge kompetencer inden for en række af de områder, som en bilateral ambassade varetager, herunder udarbejdelse af indberetninger til Udenrigsministeriet, public diplomacy m.m. Ambassaden dækker både Rumænien og Moldova.

Om landene
Rumænien, der blev medlem af NATO og EU i hhv. 2004 og 2007, står fortsat overfor krævende udfordringer. Landet kæmper, trods fremskridt, stadig med korruption og fattigdom, og den politiske scene er omskiftelig. Rumænien har dog et stort vækstpotentiale og samarbejder med bl.a. EU og IMF om strukturelle reformer af lovgivning og økonomi.
Moldova, er Europas fattigste land og kæmper med høj korruption og arbejdsløshed. Efter urolighederne i Ukraine og den russiske annektering af Krim-halvøen har Moldova fået øget international opmærksomhed.

Arbejdsopgaver
Som praktikant inddrages du i det daglige arbejde på ambassaden inden for politik, økonomi og public diplomacy. Arbejdet omfatter research i rumænske og moldoviske positioner til brug i indberetninger til Udenrigsministeriet og den øvrige centraladministration, deltagelse i møder og konferencer, bidrag til rapporter, besvarelse af henvendelser, opdatering af ambassadens digitale platforme m.v.
Du kan forvente stor variation i din arbejdsdag, og du skal være indstillet på, at løse en række forskelligartede opgaver. Du kommer desuden til at indgå i et stærkt team med kolleger, som gerne hjælper med råd og vejledning og værdsætter nye input. 

Kvalifikationer
Vi forestiller os, at du er en målrettet studerende med gode analytiske egenskaber, samt evnen til at tænke selvstændigt og varetage både længere og dybdegående opgaver, så vel som korte og mere intense udfordringer. Du kan arbejde struktureret og selvstændigt, er interesseret i og har kendskab til politik og økonomi. Kendskab til EU og østeuropæisk politik er en fordel. Herudover forventer vi, at du er god til at formulere dig skriftligt, har gode engelskkundskaber samt kendskab til Office-pakken. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men du skal kunne forklare os, hvorfor du vil være interessant for os.
Det er en forudsætning, at du er under praktikopholdet er indskrevet på overbygningsdelen på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Du skal desuden enten være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark.

Praktiske oplysninger
Du tilknyttes ambassaden under Udenrigsministeriets gældende ”Retningslinjer for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet”. Praktikopholdet skal bidrage til din uddannelse og vil blive tilrettelagt således, at opholdet kan meritoverføres, såfremt din uddannelsesinstitution tillader det. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud på DKK 2.500 til dækning af leveomkostninger og vil desuden være behjælpelig med at finde en bolig. Under praktikopholdet er der mulighed for at medtage SU efter gældende regler.

Der er i Bukarest et veludviklet praktikantnetværk ambassaderne imellem og dermed gode muligheder for socialt samvær.

Ansøgning
Ansøgning og CV bilagt relevante eksamenspapirer og eventuelle anbefalinger kan sendes til buhamb@um.dk. E-mail bedes mærket ”Praktikophold”.

Ansøgningsfrist er den 1. april 2018.