Spring til indhold

Ambassaden i Rumænien
søger en praktikant til foråret 2019

 

Har du lyst til at prøve kræfter med livet på en ambassade? Og har du en særlig interesse for EU? Danmarks ambassade i Rumænien tilbyder en ulønnet praktikantstilling fra 1. februar til 31. juli 2019. Praktikanten vil have fokus på den politiske og økonomiske udvikling i Rumænien og Moldova, med et særligt fokus på det rumænske EU-formandskab. Ansøgningsfristen er den 30. september 2018.

 

Rumænien blev medlem af EU i 2007 og skal varetage sit første EU-formandskab i første halvår af 2019, hvor store spørgsmål som EU’s flerårige budget, Brexit og valg til Europaparlamentet står på dagsordenen. Rumænien er et land i en rivende udvikling, men står fortsat overfor både politiske og økonomiske udfordringer.

Ambassaden i Bukarest dækker også Moldova. Moldova er Europas fattigste land med høj arbejdsløshed og massiv emigration. Hertil kommer den uløste konflikt med den autonome republik Transnistrien.

Arbejdsopgaver
Ambassaden i Bukarest har en lille, meget dedikeret og professional stab. Som praktikant er du en integreret del af vores team. Arbejdsopgaverne er varierede og går på tværs af ambassadens ansvarsområder. De inkluderer bl.a. analyse af rumænske og moldoviske samfundsforhold, deltagelse i møder og konferencer, udvikling af ambassadens digitale platforme og bidrag til dialogen med ambassadens kunder.

Kvalifikationer
Du er en kreativ, målrettet og selvkørende studerende med gode analytiske egenskaber og forståelse for det politiske landskab. Kendskab til EU og Østeuropa er en fordel. Herudover forventer vi, at du er god til at formulere dig skriftligt, har gode engelskkundskaber samt kendskab til Office-pakken.

Det er en forudsætning, at du er under praktikopholdet er indskrevet på overbygningsdelen på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Du skal desuden enten være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark.

Praktiske oplysninger

Praktikopholdet tilrettelægges så det kan meritoverføres, hvis dit studiested tillader det. Du tilknyttes en praktikvejleder på ambassaden, som vil hjælpe dig med at tilrettelægge og evaluere opholdet.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et månedligt tilskud på DKK 2.500 til dækning af leveomkostninger og vil desuden være behjælpelig med at finde en bolig. Under praktikopholdet er der mulighed for at medtage SU efter gældende regler.

Det er en forudsætning for praktikopholdet, at du kan sikkerhedsgodkendes efter gældende regler.

Der er i Bukarest et veludviklet praktikantnetværk ambassaderne imellem og dermed gode muligheder for socialt samvær.

Eventuelle spørgsmål til praktikopholdet kan rettes til Ingeborg Jacobsen på ingjac@um.dk eller +40 725 953 922.

Ansøgning
Motiveret ansøgning og CV bilagt relevante eksamenspapirer og eventuelle anbefalinger kan sendes til buhamb@um.dk. E-mail bedes mærket ”Praktikophold”.

Ansøgningsfrist er den 30. september 2018.