Spring til indhold

Ambassaden i Rumænien søger en praktikant til efteråret 2021

24.02.2021  11:18
Rumænien har set en rivende udvikling, ikke mindst på det økonomiske område. Med en af EU’s højeste vækstrater inden COVID og gode udsigter for at kunne fortsætte udviklingen byder Rumænien på mange muligheder, men står også overfor både politiske og økonomiske udfordringer. Den danske ambassade skal skabe overblik over både muligheder og udfordringer og over relevante rumænske myndigheder og partnere med henblik på at kunne vejlede og rådgive danske beslutningstagere, der vil engagere sig i Rumænien, herunder danske virksomheder i overvejelser om eksport og/eller investeringer.


Arbejdsopgaver

Din primære opgave vil være at bidrage til ambassadens politisk-økonomiske og kommercielle analysearbejde. Du vil skulle følge den politisk-økonomiske udvikling og lave analytiske bidrag herom. Du vil i denne sammenhæng have fokus på at identificere områder, hvor økonomien byder på særlige muligheder for at udnytte dansk viden og ekspertise, f.eks. inden for sektorer som klima- og energi, fødevarer, sundhed og IT. Det gælder ikke mindst på områder, hvor Rumænien kan drage fordel af de mange midler, der er til rådighed fra EU. Du vil i dit arbejde desuden kunne deltage i tilrettelæggelsen af ambassadens konkrete aktiviteter i forhold til samarbejdsprojekter og danske virksomheder i Rumænien.

Ambassaden i Bukarest har en lille, meget dedikeret og professional stab. Som praktikant er du en integreret del af vores team. Mens udgangspunktet er det økonomiske, vil du skulle varetage opgaver på tværs af ambassadens ansvarsområder, herunder i ambassadens udbredelse af kendskabet til Danmark og danske værdier i Rumænien på sociale medier.

Kvalifikationer

Du er en engageret, målrettet og selvkørende studerende med god politisk forståelse, en solid økonomisk indsigt og stærke analytiske egenskaber. Som praktikant er du i høj grad selv med til at planlægge din arbejdsdag og tage initiativ til nye opgaver. Du får derved muligheden for at sætte et tydeligt præg på dit ophold. Herudover forventer vi, at du er god til at formulere dig skriftligt, har gode engelskkundskaber, kendskab til Office-pakken og til at arbejde på sociale medier.

Det er en forudsætning, at du er under praktikopholdet er indskrevet på overbygningsdelen på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Du skal desuden enten være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark.

Praktiske oplysninger

Praktikopholdet tilrettelægges så det kan meritoverføres, hvis dit studiested tillader det. Du til- knyttes en praktikvejleder på ambassaden, som vil hjælpe dig med at tilrettelægge og evaluere opholdet.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et månedligt tilskud på DKK 2.500 til dækning af leveomkostninger. Du vil som udgangspunkt selv være ansvarlig for at finde en bolig. Under praktikopholdet er der mulighed for at medtage SU efter gældende regler.

Det er en forudsætning for praktikopholdet, at du kan sikkerhedsgodkendes efter gældende regler.

Der er i Bukarest et veludviklet praktikantnetværk ambassaderne imellem og dermed gode muligheder for socialt samvær.

Eventuelle spørgsmål til praktikopholdet kan rettes til Delia Iacob på telefon +40733103609.

Ansøgning

Motiveret ansøgning og CV bilagt relevante eksamenspapirer og eventuelle anbefalinger kan sendes til buhamb@um.dk. E-mail bedes mærket ”Praktikophold”.

Ansøgningsfrist er den 5. marts 2021