Spring til indhold

Ambassaden i Rumænien søger en praktikant til efteråret 2020

20.01.2020  13:53

Er du en stærk politisk analytiker? Kan du identificere danske interesser og kommunikere danske værdier? Så er muligheden her! Danmarks ambassade i Rumænien tilbyder en ulønnet praktikantstilling fra 1. september 2020 til 31. januar 2021. Som praktikant vil du skulle følge den politisk-økonomiske udvikling i Rumænien og bidrage til ambassadens indsats på sociale medier. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2020.

Rumænien er et land i en rivende udvikling. Med en af EU’s højeste vækstrater byder Rumænien på mange muligheder, men står også overfor både politiske og økonomiske udfordringer. Den danske ambassade skal skabe overblik over både muligheder og udfordringer og over relevante rumænske myndigheder og partnere med henblik på at kunne vejlede og rådgive danske beslutningstagere, der vil engagere sig i Rumænien.

Arbejdsopgaver
Din primære opgave vil være at bidrage til ambassadens politisk-økonomiske analysearbejde. Du vil skulle følge den politisk-økonomiske udvikling og lave analytiske bidrag herom. Du vil i den sammenhæng have fokus på at identificere områder i Rumænien, hvor dansk viden og ekspertise i særlig grad kan gøre sig gældende. Du vil i dit arbejde desuden kunne deltage i tilrettelæggelsen af ambassadens konkrete aktiviteter i forhold til samarbejdsprojekter og danske virksomheder i Rumænien. Ambassaden har en aktiv tilstedeværelse på de sociale medier. Du vil som praktikant skulle bidrage til at finde nye måder at kommunikere danske værdier og historier på disse medier. 

Ambassaden i Bukarest har en lille, meget dedikeret og professional stab. Som praktikant er du en integreret del af vores team. Mens udgangspunktet er det politisk-økonomiske, vil du skulle varetage opgaver på tværs af ambassadens ansvarsområder.

Kvalifikationer
Du er en engageret, målrettet og selvkørende studerende med god politisk forståelse, stærke analytiske egenskaber og en god sans for kommunikation. Som praktikant er du i høj grad selv med til at planlægge din arbejdsdag og tage initiativ til nye opgaver. Du får derved muligheden for at sætte et tydeligt præg på dit ophold. Herudover forventer vi, at du er god til at formulere dig skriftligt, har gode engelskkundskaber samt kendskab til Office-pakken.

Det er en forudsætning, at du er under praktikopholdet er indskrevet på overbygningsdelen på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Du skal desuden enten være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark.

Praktiske oplysninger

Praktikopholdet tilrettelægges så det kan meritoverføres, hvis dit studiested tillader det. Du tilknyttes en praktikvejleder på ambassaden, som vil hjælpe dig med at tilrettelægge og evaluere opholdet.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et månedligt tilskud på DKK 2.500 til dækning af leveomkostninger. Du vil som udgangspunkt selv være ansvarlig for at finde en bolig. Under praktikopholdet er der mulighed for at medtage SU efter gældende regler.

Det er en forudsætning for praktikopholdet, at du kan sikkerhedsgodkendes efter gældende regler.

Der er i Bukarest et veludviklet praktikantnetværk ambassaderne imellem og dermed gode muligheder for socialt samvær.

Eventuelle spørgsmål til praktikopholdet kan rettes til Ingeborg Jacobsen på ingjac@um.dk eller +40 725 953 922.

Ansøgning
Motiveret ansøgning og CV bilagt relevante eksamenspapirer og eventuelle anbefalinger kan sendes til
buhamb@um.dk. E-mail bedes mærket ”Praktikophold”.

Ansøgningsfrist er den 1. marts 2020.