Spring til indhold

Rumænien


 Overordnet

Størrelse

238.391 km2 (5,5 gange Danmarks areal)

Indbyggertal

19,27 mio. indbyggere (2017)

Befolkningsvækst

-0,7 % (2017)

Sprog

Rumænsk

BNP per indbygger

10.080 $ (2016)

BNP vækst

5,9 % (2017)

Valuta

Lei (RON) – 1 Leu svarer til ca. 1,7 danske kroner


Rumæniens Placering i Europa

''


For mere information om Rumænien som turistdestination: