Spring til indhold

Generelt om Rumænien

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Historisk baggrund

Rumænien er en relativt ny stat. Landet består primært af de tre tidligere fyrstedømmer; Valakiet, Moldavien og Transsylvanien, som alle har hver sin historie. Fælles for dem er, at de alle har ligget i grænselandet mellem konkurrerende stormagter. Det sydlige Valakiet har tidligere været under tyrkisk (ottomansk) herredømme i flere hundrede år (1417-1877) med varierende grader af selvstyre. Det samme gør sig gældende for Moldavien, som også har været under russisk indflydelse gentagne gange. De to fyrstedømmer valgte den samme fyrste i 1859 og indgik dermed i en union først omtalt som ”de forenede fyrstedømmer”. Senere tog de navnet Rumænien i 1866 efter vedtagelsen af en forfatning. De to fyrstedømmer var dog stadig under tyrkisk overherredømme indtil 1877, hvor de, efter at have støttet Rusland i den russisk-tyrkiske krig (1877-1878), blev belønnet med selvstændighed. Herefter fulgte en relativt stabil periode indtil 1. verdenskrig, hvor Rumænien efter to års neutralitet gik med på den vindende side i 1916. Efter krigen blev Rumænien udvidet med adskillelige områder, der tidligere havde tilhørt Østrig-Ungarn, hvoraf det største var Transsylvanien.

Efter 2. verdenskrig oplevede Rumæniens igen en ændring af dets territorium, til det vi kender i dag. Landet overgik samtidig til at være en kommunistisk republik under indflydelse af Sovjetunionen. I 1965 kom Nicolae Ceaușescu til magten, og på trods af at Rumænien, inden for det østeuropæiske økonomiske samarbejdes (COMECON) planer for Østeuropa, skulle være et landbrugsland, valgte Ceaușescu at forsøge at gennemføre en storstilet planøkonomisk industrialisering af landet. Dette medførte, at mange mennesker blev flyttet fra landet ind til byerne, og resultatet blev et fald i produktionen af fødevarer. I 1980’erne gik det meste af indkomsten fra landets eksport til at betale af på gæld stiftet i forbindelse med industrialiseringen, og befolkningen oplevede i samme periode et betydeligt fald i levestandarden. I 1989 blev Ceaușescu fjernet fra magten ved en revolution. Herefter overgik Rumænien til at være et demokrati med en fri markedsøkonomi underlagt en vis grad af statsregulering. Efter Sovjetunionens fald har man orienteret sig mod vesten, og Rumænien blev medlem af NATO i 2004 og EU i 2007.

Demografi

Resultatet af Rumæniens historiske baggrund er et mangfoldigt land med et stort antal minoriteter, hvoraf de største er ungarere (6,1 %) og romaer (3 %). Desuden er der betydelige grupper af ukrainere og tyrkere. Før anden verdenskrig fandtes der også et betydeligt tysk mindretal i Rumænien på omkring 745.000 personer. I dag er tallet dog svundet til omkring 36.000 (0,2 %).

Rumæniens forfatning er sekulær, og der er dermed ingen officiel rumænsk statsreligion, men ca. 81 % af rumænerne identificerer sig som rumænsk-ortodokse kristne. Størstedelen af den resterende befolkning tilskriver sig andre grene af kristendommen (som katolicisme og protestantisme), men der findes også et betydeligt muslimsk mindretal.

Rumænien har den 6. største befolkning i EU i 2017 med ca. 19 millioner indbyggere.

Befolkningsvæksten i Rumænien har været negativ siden 1990 grundet høj emigration kombineret med en lav fødselsrate og en høj dødsrate. Resultatet er, at indbyggertallet er faldet med halvanden million (ca. 6,5 %) mellem 1990 og 2006, og udviklingen er kun fortsat siden. Et andet resultat af udviklingen er at antallet af personer med rumænsk afstamning, som bor uden for Rumænien, vurderes til at være omkring 12 millioner mennesker.

Geografi

Rumænien er det største land i Sydøsteuropa, og det 9. største i EU per areal. Terrænet er nogenlunde ligeligt fordelt mellem bjerge, bakker og sletter. Bjergkæden ved navn Karpaterne dominerer det centrale Rumænien, og former en naturlig barriere mellem Transsylvanien og resten af landet. Floden Donau markerer den sydlige grænse til Serbien og Bulgarien, og floddeltaet ved Sortehavet er det bedst bevarede i Europa og rigt på dyre- og planteliv. Rumænien har også et af de største arealer med naturlig skov i Europa, og jordbunden i store dele af landet er meget velegnet til landbrug.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind