Gå til indhold

Ambassadørens velkomst

Velkommen til den danske ambassade i Rumænien


Det var med stor glæde at jeg overtog ambassadørposten for Danmark i Rumænien d. 1. september 2022.

Ambassadens vigtigste opgave er at fremme danske interesser i Rumænien. Vi er parat til at yde både hurtig og effektiv bistand til danskere. Samtidig skal vi styrke samarbejdet mellem Danmark og Rumænien – politisk, kommercielt og kulturelt - til gavn for både rumænere og danskere.

Politisk er målet at styrke den politiske dialog om emner af fælles interesse, både bilateralt og inden for rammerne af den europæiske Union og i NATO. På det kommercielle område hjælper ambassaden danske virksomheder med at sælge produkter og finde partnere på det rumænske marked. Mere end 600 danske firmaer har indtil videre aktiviteter i Rumænien. De har skabt mere end 10.000 arbejdspladser i landet. Ambassaden ser et endnu større potentiale, både for virksomheder, der allerede er etableret her, og for nye danske virksomheder i Rumænien.

Herudover søger ambassaden at udbrede kendskabet til dansk kultur og levevis, bl.a. med det formål at skabe større interesse for danske tilgange og løsninger på udfordringer på områder som ren, bæredygtig energi, sundhed, uddannelse, digitalisering og løsninger på klimaudfordringerne.

Læs om ambassadens aktiviteter på denne hjemmeside, eller følg os på Facebook her.

Med venlig hilsen,

Uffe A. Balslev

Danmarks ambassadør i Rumænien