Gå til indhold

Indgåelse af ægteskab i Rumænien

Regler for danskeres indgåelse af ægteskab i Rumænien.

En dansk statsborger skal forevise følgende i forbindelse med indgåelse af ægteskab i Rumænien:

  • Gyldigt pas
  • Fødsels- og/eller dåbsattest, oversat til rumænsk og legaliseret på rumænsk notarialkontor
  • Evt. skilsmisseattest, oversat til rumænsk og legaliseret på rumænsk notarialkontor
  • Evt. dødsattest i tilfælde af tidl. ægteskabs ophør ved dødsfald, oversat til rumænsk og legaliseret på rumænsk notarialkonto
  • Ægteskabsattest, udstedt af seneste bopælskommune i Danmark. Ambassaden udsteder efterfølgende på baggrund af nævnte attest en erklæring på rumænsk, at betingelserne i den danske ægteskabslovgivning for indgåelse af ægteskab er opfyldt. Gebyr: Modværdien i RON af DKK 1035,-.
  • Helbredsattest (såkaldt ’pre-marital medical certificate’) udstedt efter helbredsundersøgelse foretaget på hospital eller privatklinik i Rumænien. Gebyr for undersøgelse og attest varierer, men normalt mellem: RON 200 og RON 400. Helbredsattesten er som udgangspunkt gyldig for 14 dage fra udstedelsesdatoen.

Legalisering af danske dokumenter til brug i udlandet: Ved særligt Apostillestempel i Udenrigsministeriet.

Det anbefales, at man retter henvendelse til den kommune, hvor vielsen skal finde sted, med henblik på at få afklaret, hvilke dokumenter den pågældende kommune kræver, idet det kan variere fra kommune til kommune.

Vielsen kan finde sted inden for 10 til 14 dage efter fremsendelse af ovenstående dokumenter til ’Civil Status Office’ på rådhuset i den kommune, hvor man er bosat, forudsat at man er i besiddelse af opholdstilladelse eller en erklæring fra relevant politikontor.

Royal Danish Embassy
Str. Dr. Burghelea nr. 3
024031 Bukarest

Tlf. +40 (21) 300 08 00
Fax +40 (21) 312 0358 
[email protected]