Gå til indhold

Gebyr

Hvad koster det at få hjælp i Udenrigsministeriet eller på danske ambassader og konsulater i udlandet?

Takster
Udenrigstjenesten kan bistå med en lang række serviceydelser f.eks. bistand til nødstedte og udstedelse af pas og visum i udlandet. Der opkræves som udgangspunkt betaling for alle anmodninger om bistand, hvad enten henvendelsen sker til Udenrigsministeriet i København, en ambassade eller et konsulat i udlandet.

For nogle ydelser betales for timeforbruget, og for andre betales et fast gebyr. Reglerne for betaling er fastlagt i Udenrigsministeriets gebyrbekendtgørelse.

Bistanden afregnes på grundlag af det faktiske timeforbrug, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af gebyrbekendtgørelsen.

Pr. 17. februar 2021 er prisen 970 kr. pr. påbegyndt time. Eksempler på sager, som afregnes i forhold til timeforbrug, er bistand til nødstedte og fremskaffelse af attester.

Betaling for f.eks. udstedelse af pas og visum sker ved et fast gebyr, undtagen udenfor normal åbningstid, hvor der opkræves timetakst. For ansøgninger om opholds- og/ eller arbejdstilladelse opkræves et fast gebyr på 1.455 kr.

Forhøjede takster
Opstår der et behov for bistand uden for ambassadernes og konsulaternes normale arbejdstid forhøjes gebyrtaksterne med 50%. Hvis anmodning om bistand sker på en lukkedag, forhøjes gebyret med 100%.

Samtidig er der fastsat priser for udstedelse af provisoriske pas. Udenfor almindelig kontortid vil det koste 2.265 kr. På en lukkedag 3.240 kr. Inden for normal åbningstid 995 kr.

Transporttiden, som ambassadens eller konsulatets medarbejder anvender for at kunne udføre bistanden, medregnes i timeforbruget. 
 
Dækning af omkostninger 
Ud over gebyret skal der betales for de faktiske omkostninger f.eks. for udgifter til indkøb og særlige ekspres-forsendelser.
 
Yderligere oplysninger 
Yderligere oplysninger kan findes i bekendtgørelsen om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten og  vejledningen  til den gældende bekendtgørelse.

En liste over gebyrer kan findes via Udenrigsministeriets hjemmeside.