Gå til indhold

Udstedelse af kørekort

Danske statsborgere med fast bopæl (mere 185 dage) i et andet EU- eller EØF-land end Danmark kan ikke længere for udstedt et dansk kørekort.

Hvis De har fast bopæl i Rumænien skal De ansøge om rumænsk kørekort og indlevere det danske. Da det kan tage tid at få udleveret et rumænsk kørekort, kan De evt. få stemplet en fotokopi af Deres danske kørekort på ambassaden, så De kan køre, indtil det rumænske foreligger.  

Skal De ansøge om rumænsk kørekort, skal De søge om at få tilsendt en engelsksproget attest fra:
Københavns Borgerservice
Vanløse Torv 1
2720 Vanløse
Fax: 33 66 11 44
Tel.: 33 66 11 41

Denne skal forelægges de rumænske myndigheder som grundlag for at få udstedt et nyt rumænsk kørekort. Der modtages kun skriftlige forespørgsler, og De bedes huske at oplyse Deres cpr-nummer. 
 
Der kan ansøges om internationale kørekort ved forevisning af dansk EF-kørekort på den danske ambassade. Ved udfyldelse af ansøgning skal der medbringes pasfoto samt betales gebyr på modværdien af 45 DKK.